ADAM ZALEWSKI

Wykształcenie: Magister finansów i inwestycji, absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Psycholog, specjalność Biznes i Coaching na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpocząłem w dużych korporacjach. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery – od stażysty do dyrektora – poznałem mechanizmy rządzące firmami. Przez lata związany z branżą bankową, ubezpieczeniową i energetyczną jako Kierownik Kampanii Sprzedażowych, Dyrektor ds. Klienta Indywidualnego, Menedżer ds. Klienta Indywidualnego i Małych Przedsiębiorstw, Doradca dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Osiągnięcia: kierowanie trzema kampaniami sprzedażowymi grupy TAURON, organizacja Loterii TAURONA, nagroda dla 7 najlepszych bankierów w Polsce –wyjazd do USA, tytuł „Złoty Bankier” – nagroda za wyniki w 2013. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe, wykorzystując, miedzy innymi techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz założenia psychoterapii integracyjnej (systemowo-ericksonowskiej).

Zakres mentoringu: Coaching biznesowy.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

Cena: 153 zł/godzina konsultacji.

Email: adam.zalewski@klaster.org.pl

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.