BOGUSŁAW KAMIŃSKI

Wykształcenie: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie informatyki.

Doświadczenie: Audytor Ministerstwa RPiPS w Systemie Akredytacji OWES. Posiada 35 lat doświadczenia w pracy managerskiej, w tym 15 lat w organizacjach pozarządowych
( stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej). Trener Pracy i Tutor w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Zakres mentoringu: Wsparcie pracowników/wolontariuszy ON THE JOB. Rekrutacja pracowników i wolontariuszy. Współpraca z mediami. Działania marketingowe: naming, pricing, placement.
Działania PR: komunikacja i identyfikacja

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

Cena: 145 zł/godzina konsultacji.
Email: boguslaw.kaminski@klaster.org.pl

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.