Wed, Mar 18 | Inkubator Innowacji Społecznych

Jak zdobyć preferencyjny kredyt dla organizacji.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej. Uczestnicy szkolenia poznają ofertę instytucji oferujących takie produkty i dowiedzą się jak złożyć wniosek o kredyt i przygotować biznesplan.
Rejestracja została zakończona

Czas i lokalizacja

Mar 18, 2020, 5:00 PM – 6:30 PM
Inkubator Innowacji Społecznych, o, Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, Polska

O wydarzeniu

Czy wiesz, że jako organizacja pozarządowa możesz zdobyć kredyt preferencyjny na:

  • na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
  • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
  • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
  • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ). Uczestnicy szkolenia poznają ofertę instytucji oferujących takie produkty i dowiedzą się  jak złożyć wniosek o kredyt i przygotować biznesplan. 

Przygotowanie i prowadzenie szkolenia: 

Petros Tovmasyan - prawnik z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej. Prezes Instytutu Pracy i Edukacji oraz Spółdzielni Socjalnej PIAST. Wcześniej, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego ds. oddziałów regionalnych. 

Robert Kłosowski - innowator społeczny, manager, aplikant adwokacki. Doradca biznesowy w Śląskim Klastrze Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Prezes zarządu Fundacji Parku Śląskiego. Współautor wyróżnionych projektów, realizowanych zarówno dla administracji publicznej jak i biznesu.

Piotr Czarnojańczyk - specjalista ds. finansów, nieetatowy członek zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności. Ekspert ds. finansów w ekonomii społecznej, prawnik. 

Rejestracja została zakończona

Udostępnij to wydarzenie

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.