MACIEJ MALIK

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia. Student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia.

Doświadczenie: Od 8 lat Manager III sektora. Prowadzi stowarzyszenie realizujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych, w szczególności ukierunkowane na promowanie edukacji artystycznej i obywatelskiej, mobilności młodzieży, kompetencji kluczowych młodzieży i osób starszych, integracji międzypokoleniowej oraz dialogu usystematyzowanego. Zajmuje się ekonomią społeczną i prowadzi PES od ponad 5 lat. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i szef śląskiego oddziału tej organizacji. Współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 4 lat członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres mentoringu: Pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami, tworzenie biznes planu, współpraca PES ze szkołami i Uczelniami.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

Cena: 123 zł/godzina konsultacji.

Email: maciej.malik@klaster.org.pl

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.