MENTORZY

PETROS TOVMASYAN

Prawnik, politolog. Ekspert Europejskiego Kongresu Gospodarczego w sprawach pracy i polityki społecznej.

PIOTR CZARNOJAŃCZYK

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ROBERT KŁOSOWSKI

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

BARTOSZ RYBCZAK

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim.

JUSTYNA DZIUMA

Absolwentka Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej.

MACIEJ MALIK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia. Student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia.

ADAM SKOWRON

Psycholog. Dyrektor Promocji Województwa Śląskiego w roku 2019. Trener Szkoleń Biznesu.

MACIEJ MIĄSKO

Adwokat. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

BOGUSŁAW KAMIŃSKI

Audytor Ministerstwa RPiPS w Systemie Akredytacji OWES. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie informatyki.

ADAM ZALEWSKI

Magister finansów i inwestycji. Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

TOMASZ ŚWIEBODA

Radca prawny, mediator, inspektor ochrony danych osobowych. Absolwent OIRP w Katowicach.

WOJCIECH PŁACHETKA

Doradca restrukturyzacyjny, nadzorca sądowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UŚ w Katowicach.

KRZYSZTOF BREGUŁA

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim W Katowicach. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

KRZYSZTOF CHOŁDERNY

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim W Katowicach.

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.