PETROS TOVMASYAN

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Absolwent studiów MBA.

Doświadczenie: Zajmuje się ekonomią społeczną i prowadzi PES od ponad 8 lat. Trener pracy osoby niepełnosprawnej. Koordynator projektów na rzecz ON finansowanych z funduszy PFRON. Od 10 lat manager III sektora. Prowadzi Spółdzielnię Socjalną, fundację realizującą zadania zlecone dla administracji publicznej, w tym Fundusz Sprawiedliwości, MSZ i wiele innych.
Zakres mentoringu: Pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami, tworzenie biznes planu.

Cena: 80 zł/godzina konsultacji

Email: petros.tovmasyan@klaster.org.pl 

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.