PIOTR CZARNOJAŃCZYK

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności.

Doświadczenie: Posiada 5-letnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych przy udzielaniu porad prawnych. Autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego. Ekspert ds. obsługi finansowej projektów europejskich.
Zakres mentoringu: Rozliczanie projektów, tworzenie biznesplanów, finanse w organizacji.

Cena: 80 zł/godzina konsultacji

Email: piotr.czarnojanczyk@klaster.org.pl 

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.