TOMASZ ŚWIEBODA

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent mediacji w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji). Inspektor ochrony danych osobowych (Akademia WSB).

Doświadczenie: 10 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza z zakresu prawa pracy i upadłościowego.
Zakres mentoringu: prawo pracy, prawo IT, ochrona danych osobowych, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Forma udzielania wsparcia: online.

Cena: 230 zł/godzina konsultacji.

Email: tomasz.swieboda@klaster.org.pl

 

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.